Ensa Enerji | ISO 50001
Ensa Enerji Enerji Verimliliği konusunda Yetkili EVD Şirketi. Enerji Etüdü, Enerji Kimlik Belgesi (EKB), Enerji Yöneticiliği, Enerji Verimliliği Hizmetlerimiz için tıklayınız.
16745
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16745,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

ISO 50001

ISO 50001

 

İnsanlığın gelişimi ile birlikte enerji tüketimleri de artmıştır. Bu artış son 40 yılda 2 kat gibi bir büyüme göstermiş ve yapılan hesaplara göre 2030’a kadar bu rakamın %30 daha artacağı ifade edilmektedir.

 

Kurumsal sorumluluğun bir parçası olarak kâr sağlamanın yanı sıra kuruluşlar iklim değişikliğini ve kaynak tükenmesi kaygılarıyla, sürdürülebilirliğe yönelik yaptıkları çalışmalarla daha verimli bir tesis için gayret göstermektedirler.
Kuruluşlar için enerji kayıplarını ve artan maliyetleri azaltmanın en etkin yolu enerji tüketimini azaltmaktan ve verimliliği artırmaktan geçmektedir. Bunu gerçekleştirmek aynı zamanda kuruluşların sera gazı emisyonları ile ilişkili ulusal yükümlülüklere uyumunu da
kolaylaştıracaktır.

ISO 50001 NEDİR?

ISO 50001:2011 standardı Haziran 2011’de ISO Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu tarafından yayınlanmıştır ve ülkemizde TS EN 50001 olarak Aralık 2011’de yürürlüğe girmiştir. ISO 50001 standardı, ISO 9001- Kalite Yönetimi, ISO 14001 Çevre Yönetimi ve BSEN 16001 Enerji Yönetim Sistemi standartlarıyla uyumlu bir şekilde tasarlanmıştır.

ISO 50001 işletmelere enerjinin etkinliği, kullanım, tüketimi kapsayacak şekilde enerji performanslarını geliştirmek için gerekli sistemlerini ve proseslerini kurma olanağı vermektedir.

ISO 50001 büyüklük, coğrafi konum fark etmeksizin özel veya kamu, üretim veya hizmet sektöründe faaliyet gösteren her kuruluş için uygundur.

ISO 50001 enerji yönetim sistemi kapsamında, enerji verimliliği ve tüketiminde sistematik iyileştirmeler sağlarken aynı zamanda şirketinizin itibarını ve çevre performansını da artırır.

Özetleyecek olursak işletmelerin ticari ve endüstriyel binaların enerji performanslarını sürekli geliştirmelerine, kullanımlarını optimize etmelerine, işletme maliyetlerini düşürmelerine, enerji yönetimine teşvik etmek için yol gösterici niteliğinde olan, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunmak için tasarlanmış uluslararası bir standarttır.

İşletmelerin çevreye karşı duyarlılıkların belgelendirilmesini sağlar.

ISO50001 ayrıca sizin çevresel etkileri azaltma kararlılığınızı gösterir ve bu da rekabette öne çıkmanızı sağlar.

ISO 50001 FAYDALARI

-Enerjiyi daha verimli kullanabilmeniz için bir politika geliştirmenize ve düzenlemenize yardımcı olur.

-Enerji kullanımını ve karbon emisyonunu sistematik bir şekilde azaltılmasını sağlar.

-Enerji tüketimi, verimliliği, yenilenebilir kaynaklar gibi konularda farkındalık ve bağlılık oluşturmanızı sağlar.

-Enerji kaynaklarının yönetimi konusunda kılavuzluk eder.

-Enerji performansınızı geliştirir.

-Mevcut enerji kullanımının bir çerçevesini oluşturarak yeni hedefler belirlenmesine yardımcı olur.

-Uzun vadede tasarruf etmenizi sağlar.

-Emisyon izleme ve gaz salımı takibi sağlar.

-Sera gazı emisyonları ile ilgili yükümlülüklere uyumu kolaylaştırır.

-Enerji israfından kaynaklanan olumsuz çevre etkisini azaltır.

-Çevresel duyarlılığınızı gösterir.

-Yeni enerji kaynaklarına yönlendirir.

-İş performansını geliştirir.

-Yenilikçi olmanızı rekabette fark oluşturmanızı sağlar.

-Mevzuat şartlarına uyumu ve takibi kolaylaştırır.

-Diğer yönetim sistemleriyle entegrasyonu da mümkündür.

ISO 50001 BELGESİ ALTYAPISI

Avrupa Birliği mevzuatlarına uyum çerçevesinde, çevre ve enerji konularında son dönemde oldukça yoğun çalışmalar yapılarak birçok yeni kanun ve yönetmelik yayınlanmıştır.

Ülkemizde Temmuz 2011’de yayımlanan “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımına Verimliliğin Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Taslağı” madde 15 ve madde 18 de “2014 yılından itibaren ISO 50001 standardı belgesine sahip olmayan endüstriyel işletmelerin devlet desteği amaçlı hazırladıkları/hazırlattıkları Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP) için yaptıkları başvuruların kabul edilmeyeceği hususu” bulunmaktadır.

Bu durumla devlet ve AB tarafından ve dünya bankacılığı aracılığıyla temin edilen çeşitli kredi hibe ve kredilerden faydalanılarak enerji verimliliği ve yönetimine ilişkin çalışmaların kolaylıkla yürütülmesi sağlanmıştır.

Standart enerji verimliliğiyle bağlantılı sürekli iyileştirme taahhüdünü zorunlu kılar ve bunu yerine getirmek uygulayıcı kuruluşun yükümlülüğündedir. Belgelendirme için standart kuruluştan enerji tükettiği kritik noktaları ve iyileştirme potansiyeli olan noktaları geçmiş ve gelecekteki beklenen enerji tüketimlerine bağlı olarak belirleyip tanımlamasını talep etmektedir.

ENSA ENERJİ OLARAK BİZ;

Özellikle birçok farklı sektörde gerçekleştirdiğimiz enerji etütleri tecrübelerimizi de harmanlayarak tesisinize alınacak ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelendirmesinde

danışmanlık ve saha çalışmaları ile müşterilerimize destek vermekteyiz.

 

BİZ SİZİ ARAYALIM